• Bijeenkomst:
    Bijeenkomst in het licht van zelfkennis, Yeshua en healing.
    ‘Hij die alles kent behalve zichzelf, mist alles.’
    (- Ook zal het mysterie, het teken van de Zoon des Mensen worden besproken.)
    Info via e-mail: contact@ahavah.nl