• Bijeenkomst:
    Bijeenkomst in het licht van zelfkennis, Yeshua en healing.
    ‘Hij die alles kent behalve zichzelf, mist alles.’
    – Ook zal het mysterie, het teken van Christus worden besproken.
    Ons nieuwe boek gaat daarover, Parousia!
    Info via e-mail: contact@ahavah.nl