Een ontmoeting met ons is altijd mogelijk. Daar zijn geen hoge kosten aan verbonden.