Chandra en Nathan Wennegers schreven dit boek Ahawah* in een week tijd, ieder een deel, in totaal 198 bladzijden (bestel). Met elkaar in een houten huisje aan een bos in Nederland.
Kunnen mensen elkaar echt liefhebben zonder God te kennen? Hoe diep gaat onze liefde?
Onafhankelijk van elkaar beschrijven zij hun eigen ervaring. Ook schrijven ze over elkaar, en over de plek en de natuur waar ze op dat moment verblijven. Het is een openhartig boek over onvoorwaardelijke en persoonlijke liefde.

Interviews

* Het Hebreeuwse woord ‘Ahavah’ of  ‘Ahawah’
betekent (God is) liefde.