Geen programma staat centraal: geen NLP, hypnotherapie, Mindfulness,… maar de ontmoeting zelf, van mens tot mens.

Donatie